Odpowiedzialność za zakażenie wirusem HIV, odpowiedzialność karna

Art. 161 § 1 k.k. wskazuje na odpowiedzialność karną osoby zarażonej wirusem HIV za zakażenie: "kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inna osobę na takie zarażenie, podlega każe pozbawienia wolności do lat 3". Ściganie przestępstwa określanego w § 1 następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Tak więc każdy zakażony/zakażona wirusem HIV ma obowiązek poinformowania swojego partnera/partnerki o swojej chorobie. Gdyby do takiego zakażenia doszło, zakażony/zakażona odpowiada za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z sankcją karną pozbawienia wolności od roku do lat 10. (art. 156 § 1 k.k.). Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Odpowiedzialność  karna dotyczy również osoby, która wiedząc o tym, iż jest nosicielem wirusa HIV, świadomie zachowuje się w sposób, który stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo zakażenia innej osoby.

Oprócz odpowiedzialności karnej, świadome zakażenie innej osoby może skutkować pociągnięciem  sprawcy do odpowiedzialności cywilnoprawnej. Osoba zakażona przez sprawce może żądać od niego na drodze sądowej w postępowaniu cywilnym stosownego odszkodowania tj. wyrównania wszelkiej szkody, która pociąga za sobą zakażenie, m. in. leczenie. Ponadto  zakażony/zakażona w przypadku utraty częściowej lub całkowitej zdolności do wykonywania pracy zarobkowej ma prawo dochodzić od sprawcy renty.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...