Świadczenia rehabilitacyjne

Prawo do świadczenia:

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu/ubezpieczonej, który/która po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny/niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

·         pracownikom,

·         osobom wykonującym pracę nakładczą,

·         członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

·         osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

·         osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.),

·         osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,

·         duchownym,

·         osobom odbywającym służbę zastępczą.

Szczegółowe informacje znajdziesz na:  http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=435

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...