Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, pod warunkiem, że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

W celu nabycia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, należy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożyć w terminie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Źródło: http://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/281033,Jakie-sa-zasady-nabywania-prawa-do-zasilku-pielegnacyjnego-po-raz-pierwszy.html

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie to przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie. Jest to wartość niezależna od dochodów rodziny.

 

Źródło: http://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-opiekunczy/327444,Zmiany-w-swiadczeniach-pielegnacyjnych-w-2014-roku.html

 

ZASIŁEK RODZINNY

 

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł.

 

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO (miesięcznie):

 

 - dziecko do 5. roku życia – 77zł,

 - dziecko w wieku 5 – 18 lat – 106 zł,

 - dziecko w wieku 18 – 24 lat – 115 zł.

 

DODATKI do zasiłku rodzinnego:

 

 - z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł (wypłacane jednorazowo),

 - z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego – 400 zł (miesięcznie),

 - z tytuły samotnego wychowywania dziecka – 170 zł (miesięcznie)

 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego – 250 zł (miesięcznie),

 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł (miesięcznie),

 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł (na rok),

 - na wydatki związane z dojazdem do miejscowości w której jest szkoła – 50 zł (miesięcznie),

 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - do 5. roku życia – 60 zł, powyżej – 80 zł (miesięcznie)

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 • opiekunowi faktycznemu dziecka;

 • osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

 

 Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub

 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, lub

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się, tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 

 Od listopada tego roku zasiłek rodzinny 2014 będzie przyznawany według nowego kryterium, tj. 574 zł.

 

Innym przypadkiem są rodziny, które pobierają zasiłek na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Także w przypadku tego zasiłku zmienia się kryterium dochodowe. Dotychczas wynosiło ono 623 zł, a od listopada wzrośnie do 664 zł.

 

POTRZEBNE DOKUMENTY

 Dokumenty należy składać w miejskich ośrodkach pomocy społecznej:

 

 - zaświadczenie o dochodach osiągniętych przez członków rodziny z urzędu skarbowego,

 - akty urodzenia dzieci,

 - zaświadczenie ze szkoły w przypadku dziecka pełnoletniego,

 - wyroki sądu orzekające rozwód, czy alimenty,

 - ewentualne zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,

 - ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

 

Kiedy ubiegać się o zasiłek?

 

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku, czyli aktualny okres zasiłkowy trwa do 31 października 2014r. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego będą więc zarobki z roku 2013. Nowy okres zasiłkowy zacznie się już w listopadzie.

 

Źródło: http://pisz.wm.pl/186844,Zasilek-rodzinny-2014-ZOBACZ-ZMIANY.html#axzz325gQmVKH

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...