Fundacja Studio Psychologii Zdrowia

Fundacja powstała z potrzeby serca w 2008 roku. Założona została przez dwie psycholożki oraz lekarkę – psychologa. Fundacja Studio Psychologii Zdrowia od chwili założenia wspiera:

  • finansowanie etatów psychologów i pracownika socjalnego na oddziale Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, aby mali pacjenci oraz ich rodziny mieli stały dostęp do specjalistów,
  • wspomaga pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego finansując lub dofinansowując zakup koniecznych suplementów diety, posiłków w placówkach szkolnych,
  • wspiera finansowo takie działania jak: rehabilitacja, niezbędne konsultacje dietetyczne, zajęcia sportowe.

Prowadzimy również działania terapeutyczne, zarówno indywidualne jak i grupowe, dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.

Misją Fundacji Studio Psychologii Zdrowia jest zapewnienie opieki i wsparcia dzieciom i młodzieży żyjącej z HIV/AIDS i ich rodzinom,  oraz uzależnionej młodzieży i dorosłym.
Jesteśmy po to, aby :

  • dzieci i ich rodziny żyjące z HIV i AIDS mogły żyć normalnie,
  • dzieci i młodzież żyjąca z HIV i AIDS miały dostęp do terapii psychologicznej,
  • dzieci żyły w otoczeniu, które je akceptuje, a ich zakażenie nie stanowiło o ich wartości,
  • lekarze i specjaliści  umieli rozmawiać z pacjentami o chorobie i śmierci,
  • młodzież i dorośli uzależnieni od alkoholu, narkotyków, Internetu i hazardu mogli cieszyć się życiem bez nałogów,
  • rodzice potrafili zrozumieć dzieci.

Ludzie Fundacji

MAŁGORZATA KRUK – Prezes Fundacji SPZ

MAŁGORZATA KRUK – Prezes Fundacji SPZ

Psycholog, specjalistka terapii uzależnień. Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek psychologia kliniczna.

Posiada certyfikat specjalizacyjny z psychoterapii uzależnień, certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń z obszaru HIV/AIDS. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także zarządzanie i administrację zdrowiem publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie. Uczestniczyła w stażach krajowych i międzynarodowych, m. in. w Portugalii, Paryżu, Sztokholmie oraz w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od wielu lat związana z NGO’sami statutowo zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką i terapią uzależnień, odznaczona Honorową Czerwoną Kokardką (nagroda Ministra Zdrowia) za działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS (2006).

W 2009 r. stworzyła program merytoryczny Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień Victi i do 2012 r. kierowała Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Victi, w skład którego wchodziły: Ośrodek Terapii Uzależnień, Poradnia Zdrowa Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień. Na stałe współpracuje z Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM oraz Fundacją Jaś i Małgosia.

Jest autorką i współautorką następujących publikacji:

KATARZYNA BANACH – Wiceprezes Fundacji SPZ

KATARZYNA BANACH – Wiceprezes Fundacji SPZ

Pedagog, pracownik socjalny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM. Ukończyła pedagogikę ze specjalnością profilaktyka i terapia uzależnień w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz pracę socjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Obecnie jest w trakcie certyfikacji na terapeutę uzależnień i współuzależnienia, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia. Odbyła staż w Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz Poradniach Leczenia Uzależnień od narkotyków i alkoholu, gdzie prowadziła terapię grupową i indywidualną z pacjentami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego.
 

Realizowała projekty finansowane m.in przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem MONAR przy projekcie profilaktycznym – Profilaktyka poprzez Wartości, gdzie była trenerem prowadzącym zajęcia z zakresu m.in umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zagrożeń i konsekwencji związanych z uzależnieniami oraz form pomocy. W  chwili obecnej współpracuje z Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM z Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych w Anielinie oraz Fundacją 24 Godziny, gdzie udziela porad w Poradni On-line dla osób uzależnionych behawioralnie. Prowadzi także szkolenia dla grup zawodowych zainteresowanych tematyką uzależnień.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyła w wielu stażach, konferencjach, szkoleniach (w tym międzynarodowych) dotyczących zarówno problematyki uzależnień jak i HIV/AIDS.

EWA BEDNARSKA - członek Rady Fundacji SPZ

EWA BEDNARSKA - członek Rady Fundacji SPZ

magister resocjalizacji, asystent rodzinny, przyjaciel i członek Rady Fundacji Studio Psychologii.

FILIP PIEROWSKI - członek Rady Fundacji SPZ

FILIP PIEROWSKI - członek Rady Fundacji SPZ

Psycholog w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, obecnie odbywa staż w Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień VICTI gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną z pacjentami uzależnionymi od środków psychoaktywnych. Pracuje także w Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym 801 108 108 przy Centrum Onkologii w Warszawie.

Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego. Ukończył psychologię ze specjalnością psychologia sądowa i penitencjarna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swoim doświadczeniu zawodowym ma pracę w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce oraz w Społecznej Szkole Podstawowej Integracyjnej STO nr 100 w Warszawie.

Członek Rady Fundacji Przygoda z Edukacją, był streetworkerem podczas realizacji projektu OPS Targówek „Aktywny Targówek”, współpracował ze Stowarzyszeniem MONAR przy projekcie profilaktycznym gdzie był trenerem prowadzącym zajęcia z zakresu m.in umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zagrożeń i konsekwencji związanych z uzależnieniami a także form pomocy. Prowadził warsztaty dla różnych grup zawodowych dotyczące działania substancji psychoaktywnych, leczenia uzależnień i regulacji prawnych związanych z tą tematyką. Od wielu lat pracuje jako wychowawca kolonijny na obozach socjoterapeutycznych z młodzieżą oraz rodzinami zastępczymi. Posiada przygotowanie pedagogiczne.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...