Artykuły w części "Psychologia" przygotowały:
Artykuły w części

Magdalena Lechowicz-Gasiul, magister psychologii i magister filozofii (specjalność – etyka) – oba kierunki ukończone na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie również realizowała studia doktoranckie. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej oraz Szkołę Psychoterapii Systemowej MABOR pod kierunkiem prof. Ireny Namysłowskiej.

Od kilku lat zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami przewlekle chorymi, doświadczenie zdobywała w Instytucie Kardiologii w Aninie oraz w obecnym miejscu pracy – Centrum Onkologii w Warszawie. Specjalizuje się w  diagnozie i psychoterapii osób dorosłych -  chorych somatycznie i ich rodzin w kryzysie, związanym z nagłą lub przewlekłą chorobą,  ale także osób zdrowych -  cierpiących na nerwice, choroby afektywne (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), zaburzenia osobowości czy też  po prostu znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracując w PZP dla dzieci i młodzieży zdobyła doświadczenie w pracy ze starszymi dziećmi i młodzieżą, zarówno w pracy indywidualnej, jak i systemowej – postrzeganie dziecka i jego problematyki w kontekście systemu rodzinnego.

Od 8 lat jest wykładowcą  w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, gdzie na kierunku psychologia prowadzi ćwiczenia dla studentów z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz z psychologii osobowości.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dotyczących umiejętności komunikacji międzyludzkiej, asertywności, a także dotyczących osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych (od hazardu, Internetu itp.).

Prywatnie jest mamą 6 latka, pasjonuje się kinem i literaturą, bardzo lubi swoją pracę, a wolne chwile spędzać w gronie rodziny lub przyjaciół, z którymi można porozmawiać „o życiu” i zjeść coś dobrego;-)

Małgorzata Kruk

Małgorzata Kruk, psycholog, specjalistka terapii uzależnień. Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – kierunek psychologia kliniczna.

Posiada certyfikat specjalizacyjny z psychoterapii uzależnień, certyfikat uprawniający do prowadzenia szkoleń z obszaru HIV/AIDS. Ukończyła szereg szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii klinicznej, diagnozy psychologicznej, pracy z młodzieżą i dorosłymi, a także zarządzanie i administrację zdrowiem publicznym przy Akademii Medycznej w Lublinie. Uczestniczyła w stażach krajowych i międzynarodowych, m. in. w Portugalii, Paryżu, Sztokholmie oraz w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach. Od wielu lat związana z NGO’sami statutowo zajmującymi się szeroko rozumianą profilaktyką i terapią uzależnień, odznaczona Honorową Czerwoną Kokardką (nagroda Ministra Zdrowia) za działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS (2006).
 

W 2009 r. stworzyła program merytoryczny Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień Victi i do 2012 r. kierowała Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Victi, w skład którego wchodziły: Ośrodek Terapii Uzależnień, Poradnia Zdrowa Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień. Na stałe współpracuje z Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM oraz Fundacją Jaś i Małgosia.

Paulina Ilska

Paulina Ilska, nauczycielka, trenerka i dziennikarka. Prowadzi szkolenia i konsultacje w zakresie umiejętności miękkich dla organizacji pozarządowych, instytucji i firm. Współpracuje z mediami o tematyce kulturalnej (kwartalnik Arterie, Dziennik Łódzki) i psychologicznej
(www.uzaleznieniabehawioralne.pl).

Od sześciu lat współpracuje z Monarem w Łodzi i Ozorkowie, m.in.: w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - "Możesz inaczej”.

Zajmuje się m.in.: treningiem skutecznego zapamiętywania i terapią pedagogiczną.

Artykuły w części
Artykuły w części "Sprawy socjalne" przygotowała:

Katarzyna Banach, pedagog, pracownik socjalny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM. Ukończyła pedagogikę ze specjalnością profilaktyka i terapia uzależnień w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz pracę socjalną w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Obecnie jest w trakcie certyfikacji na terapeutę uzależnień i współuzależnienia, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia. Odbyła staż w Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz Poradniach Leczenia Uzależnień od narkotyków i alkoholu, gdzie prowadziła terapię grupową i indywidualną z pacjentami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych. Pełni funkcję sądowego kuratora społecznego.

Realizowała projekty finansowane m.in przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem MONAR przy projekcie profilaktycznym – Profilaktyka poprzez Wartości, gdzie była trenerem prowadzącym zajęcia z zakresu m.in umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, asertywności oraz zagrożeń i konsekwencji związanych z uzależnieniami oraz form pomocy. W  chwili obecnej współpracuje z Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM z Ośrodkiem Readaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla osób uzależnionych w Anielinie oraz Fundacją 24 Godziny, gdzie udziela porad w Poradni On-line dla osób uzależnionych behawioralnie. Prowadzi także szkolenia dla grup zawodowych zainteresowanych tematyką uzależnień.

Stale podnosi kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyła w wielu stażach, konferencjach, szkoleniach (w tym międzynarodowych) dotyczących zarówno problematyki uzależnień jak i HIV/AIDS.

Jolanta Popielska
 Artykuły w części "Zagadnienia medyczne" przygotowała:

Jolanta Popielska, lekarz pediatra, specjalista chorób zakaźnych. Obie specjalizacje uzyskane w Centrum Medycznym Szkolenia Podyplomowego pod kierunkiem prof. dr hab. med. Magdaleny Marczyńskiej.

Studia medyczne ukończyła na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wówczas Akademii Medycznej w Warszawie).

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na II Wydziale Lekarskim WUM. Tematem pracy doktorskiej była „Lipodystrofia u dzieci zakażonych HIV”. Kierownikiem pracy była prof. dr hab. med. Magdalena Marczyńska. Na podstawie wyników powyższej pracy zmodyfikowano leczenie antyretrowirusowe u dzieci zakażonych HIV.

Od początku swojej pracy zawodowej pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM / oddziale pediatrycznym SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w zespole zajmującym się opieką i leczeniem dzieci zakażonych HIV. Od momentu zatrudnienia prowadzi zajęcia i wykłady dla studentów polsko i angielskojęzycznych. Bardzo lubi swoją pracę. Lubi pracować w zespole.

Brała udział w realizacji 2 europejskich wieloośrodkowych programów badawczych dotyczących diagnostyki i leczenia HIV u dzieci. Jest współwykonawcą projektu własnego pt. „Objawy niepożądane leczenia antyretrowirusowego”. W kręgu jej zainteresowań znajdują się także choroby pasożytnicze u dzieci. Była jednym z wykonawców grantu KBN na temat toksokarozy u dzieci.

Jest autorem lub współautorem 42 publikacji, 100 doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w skrypcie dla studentów z chorób zakaźnych i 26 rozdziałów w pozycjach książkowych.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie opieki nad dziećmi zakażonymi HIV. Przeprowadza szkolenia dla wolontariuszy. Uczestniczyła w koloniach dla dzieci z rodzin dotkniętych zakażeniem HIV organizowanych przez „Małego Księcia”.

W 2009 odznaczona zosatała Honorową Czerwoną Kokardką (nagroda Ministra Zdrowia) za działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS.

Przez prawie 2 lata (razem z całą swoją rodziną) pracowała jako wolontariusz w jednym z warszawskich domów dziecka.

Iwona Fatyga
 Artykuły w części "Prawo" przygotowała:

Iwona Fatyga, prawnik, od 19 lat związana z Kancelarią Adwokacką specjalizującą się w zakresie prawa rodzinnego i cywilnego. Studia wyższe ukończyła w Wyższej Szkole Handlu i Prawa  im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji. Pracę magisterska pisała w zakresie prawa rodzinnego. Obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej.

W latach 2009/2010  była kuratorem społecznym przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie. W roku 2001 ukończyła Europejskie Studium Biznesu i Zarządzania, ze specjalizacją - menager marketingu i reklamy. Ukończyła kurs w Kuratorium Oświaty i uzyskała kwalifikacje wychowawcy placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Od wielu lat współpracuj charytatywnie z różnymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci m. in. Stowarzyszeniem „Mały Książę” - w zakresie pomocy w ograniczaniu epidemii HIV w Polsce, a przede wszystkim niesieniu pomocy prawnej. W roku 2002 został wyróżniona przez Krajowe Centrum ds. AIDS Honorową Czerwoną Kokardką za prace charytatywną i działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...