Obowiązki osób zakażonych HIV i chorych na AIDS

JAKIE OBOWIĄZKI MAJĄ OSOBY ZAKAŻONE HIV I CHORE NA AIDS?

Osoby zakażone mają obowiązek poinformowania potencjalnych partnerów seksualnych o swojej chorobie. Obowiązek ten nakłada na nich art. 161 § 1 kk. Narażenie innej osoby na zakażenie podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. Przestępstwo jest ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Jeśli dojdzie do zakażenia, osoba zakażona HIV odpowiada za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu z sankcją karną pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art.156 § 1 kk). To przestępstwo jest ścigane z urzędu.

Karalne są też zachowania nosicieli wirusa HIV, które narażają inne osoby na niebezpieczeństwo zakażenia wirusem.

Zgodnie z polskim prawem, za świadome zakażenie innej osoby ponosi się nie tylko odpowiedzialność karną, ale i cywilnoprawną.  Osoba zakażona może wystąpić na drogę sądową i w postępowaniu cywilnym domagać się odszkodowania, zrekompensowania kosztów leczenia i innych poniesionych szkód. Jeśli osoba zakażona przez sprawcę wskutek choroby traci częściowo bądź w całości zdolność do wykonywania pracy, ma prawo domagać się od sprawcy wypłacania renty.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...