Obowiązkowe zgłaszanie osób zakażonych a prawa pacjenta do prywatności.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) normuje obowiązki lekarza do przestrzegania tajemnicy lekarskiej. Zastosowanie  ma tu również art. 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta/pacjentki i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm. Ustawodawca wskazuje jednak  w art. 40 ust. 2 pkt 3 u.z.l. na jeden z wyjątków, gdzie  zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta/pacjentki lub innych osób.

W związku z powyższym przepisem istnieje możliwość ujawnienia przez lekarza  nielicznym  o zakażeniu/chorobie pacjenta/pacjentki. Lekarz ujawniając zakażenie/chorobę pacjenta/pacjentki musi w pewny sposób zdiagnozować, że pacjent/pacjentka jest osobą żyjącą z HIV. Nadto może ujawnić, iż pacjent/pacjentka jest osobą żyjącą z HIV tylko osobom bezpośrednio narażonym na utratę zdrowia i życia w związku z kontaktem z pacjentem/pacjentką. Są to zatem domownicy pacjenta/pacjentki, a w szczególności jego partner/partnerka seksualna. Lekarz może ujawnić chorobę pacjenta/pacjentki personelowi medycznemu, który miał bezpośredni kontakt z pacjentem/pacjentką oraz pobranym do badań od pacjenta/pacjentki materiałem biologicznym.

Również realna groźba zagrożenia ze strony pacjenta/pacjentki może spowodować wyjawienie tajemnicy lekarskiej.

Ujawnienie przed innymi osobami choroby pacjenta/pacjentki jest niezgodne z etyką lekarską i stanowi naruszenie tajemnicy lekarskiej.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...