Prawa osoby zakażonej wirusem HIV i chorej na AIDS

Każdy człowiek ma prawo do pomocy medycznej, przeprowadzenia badań i diagnostyki  jak i informacji. Lekarz do którego zgłosi sie chory/chora nie może odmówić pomocy medycznej związanej z leczeniem  specjalistycznym AIDS, jak również innych badań i świadczeń profilaktycznych.  W Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych, finansowanych ze środków Ministerstwa Zdrowia,   można zasięgnąć porady lekarskiej, połączonej z dobrowolnymi testami na obecność wirusa HIV wykonywanymi darmowo i bezpłatnie. Jednakże przeprowadzenie powyżej wskazanych testów oraz porady lekarskiej jest uzależnione od wyrażonej przez pacjenta/pacjentkę zgody. (art. 57 ust. 2 pkt. 9 z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych).  Każdy zakażony/zakażona HIV i chory/chora na AIDS ma prawo do uzyskania od lekarza informacji na temat swojego stanu zdrowia, rokowań i leczenia, informacji o lekach i ich  działaniach ubocznych itd.

Zgodnie z przepisami chory/chora nie musi informować o swoim statusie lekarza ani nikogo poza swoim partnerem/partnerką. Niepoinformowanie partnera/partnerki o chorobie podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 161 kk.

Każda osoba zakażona/zakażony HIV oraz chory/chora na AIDS ma prawo do prowadzenia normalnego trybu życia: uprawiania sportu, studiowania, może uczestniczyć w życiu publicznym, ma pełne prawa wyborcze. Śmierć pacjenta/pacjentki nie zwalnia lekarza z obowiązku dochowania tajemnicy o tym, że był zakażony/zakażona HIV(art. 40 ust. 3 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Kodeks Etyki Lekarskiej art. 23).

Każda osoba zakażona/zakażony HIV i Chora/Chory na AIDS korzystająca z placówek państwowych, noclegowni itp. ma takie sam prawa jak osoba zdrowa.

Wyboru  placówki wyspecjalizowanej w leczeniu  może dokonać jedynie chory/chora.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...