Jak psycholog może pomóc choremu dziecku i jego rodzinie

Głównymi obszarami pomocy psychologicznej dziecku przewlekle choremu i jego rodzinie jest -  przede wszystkim pomoc w przystosowaniu się rodziny do sytuacji choroby dziecka, np. uczenie się nowych umiejętności związanych z opieką nad nim, pielęgnacją, organizacją życia domowego, ale także pomoc w  realizacji własnych zainteresowań rodziców, celów i zamierzeń czy też budowaniu zdrowego życia rodzinnego, satysfakcjonującego wszystkich członków rodziny pomimo nowej sytuacji i obowiązków z nią związanych.

Obszary, nad którymi można pracować:

- odbudowa poczucia bezpieczeństwa zarówno dziecka, jak i całej rodziny

- uczenie się rozmawiania o trudnych uczuciach pojawiających się w trakcie choroby, o lęku, smutku, złości, bezradności. Uczenie dziecka nazywania tego, co czuje, ale też uczenie rodziców, jak nie ukrywać przeżywanych emocji, które (nawet te najtrudniejsze) są jak najbardziej naturalną reakcją człowieka w sytuacji kryzysowej

- budowanie u dziecka motywacji do działania i życia – szukanie celów tych najbliższych i tych odleglejszych

- stwarzanie możliwości do rozwoju intelektualnego, psychoruchowego, stymulowanie rozwoju  dziecka także w sferze społecznej (dziecko, szczególnie jeśli często opuszcza zajęcia szkolne, np. z powodu pobytów w szpitalu lub domu, potrzebuje szczególnego wsparcia, upewniania, że jest nadal częścią klasy, swojej grupy rówieśniczej, to wsparcie powinno otrzymywać od rodziców i nauczycieli)

- umacniane w dziecku poczucia własnej wartości poprzez stwarzanie mu możliwości kreatywnego działania, dokonywanie samodzielnych wyborów oraz odnoszenie sukcesów

- poszukiwanie wraz z dzieckiem takich obszarów aktywności, które pomimo choroby i ograniczeń są dla niego dostępne – proponowanie takich zajęć, z których dziecko mogłoby czerpać satysfakcję

- zachęcanie dziecka do snucia planów na przyszłość, które pozwalają Myślec optymistycznie o przyszłości, pomoc w planowaniu i urealnianiu zamierzeń

- wyrabianie w dziecku  poczucia samodzielności, nie wyręczanie go w czynnościach, które może wykonywać, wyrabianie w dziecku poczucia wpływu na zdarzenia poprzez szukanie takich sfer aktywności, w których jest to możliwe

- pomoc w budowaniu przyjaznych relacji z rówieśnikami

- utrzymywanie dobrej atmosfery w rodzinie. Atmosfera jest niezwykle ważna i powinna być ona miła, przyjazna dziecku. Z jednej strony dająca możliwość swobody i rozwoju dziecku, z drugiej otaczająca troska i zainteresowaniem. Bardzo trudno jest znaleźć równowagę w opiece nad chorym dzieckiem i nie być rodzicem nadopiekuńczym, jakkolwiek najbardziej sprzyjająca rozwojowi dziecka będzie atmosfera troskliwa, ale nie pozbawiająca dziecka swobody.

Oczywistym jest, że sfer pomocy może być jeszcze więcej i w zależności od potrzeb dziecka należy zajmować się tymi, które w danym momencie są najbardziej newralgiczne.

Chore dziecko powinno otrzymywać i najczęściej otrzymuje najwięcej wsparcia od rodziców, opiekunów, rodzeństwa. Jakkolwiek czasem rodzice nie wiedzą, jak maja pomóc dziecku, czasem sami są w kryzysie, który utrudnia dobre funkcjonowanie czy racjonalne myślenie. W takiej sytuacji rodzina zawsze może wesprzeć się pomocą osób, które są do tego przygotowane. W zależności od dostępności, w większych miejscowościach istnieją poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – tam pracują psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci, w każdym, niedużym nawet mieście istnieją poradnie psychologiczno-pedagogiczne, gdzie także można uzyskać pomoc. Pomóc może również szkolny pedagog i psycholog, a także można skorzystać z pomocy wielu fundacji, które zajmują się szeroko pojętą pomocą dzieciom.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...