PFRON

Na co można otrzymać dofinansowanie z PFRON

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą otrzymać zarówno pracodawcy osób niepełnosprawnych jak i działalności zajmujące się leczeniem oraz rehabilitacją niepełnosprawnych. Jednakże podstawową grupą docelową dla działań Funduszu są osoby fizyczne z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne

Niepełnosprawna osoba może starać się o dofinansowanie do wszelakiego rodzaju turnusów rehabilitacyjnych oraz innych wyjazdów mających na celu poprawę zdrowia. Na takie dofinansowanie mogą liczyć także rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy chcą wysłać na obozy czy turnusy rehabilitacyjne swoje pociechy.

Sprzęt i wyposażenie

Każda placówka zajmująca się rehabilitacją osób niepełnosprawnych może ubiegać się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego czy ortopedycznego. Do tego samego dofinansowania ma prawo także osoba fizyczna z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Mowa tu nie tylko o sprzęcie stricte w formie urządzeń technicznych, ponieważ PFRON dofinansowuje także wszelkie protezy (kończyn lub oka) a nawet specjalne obuwie ortopedyczne.

Samozatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Ciekawą opcją dofinansowania jest dotacja na podjecie własnej działalności gospodarczej. Aby uzyskać ową dotację należy spełniać kilka wymogów jakimi są: orzeczenie o niepełnosprawności, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy bądź bezrobotna, wniosek o dotacje, biznes plan, tytuł własności lokalu pod działalność. Ponadto osoba ubiegająca się o dotacje powinna być osobą nie karaną w ubiegłych 2 latach oraz nie zalega z płaceniem podatków. PFRON oferuje zarówno bezzwrotne dotacja jak także p

Jak uzyskać dofinansowanie z PFRON?

Aby ubiegać się o wsparcie z PFRON-u czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy wypełnić odpowiednie wnioski. Ubiegać się można o dofinansowanie do:

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz ortopedycznego

- przystosowanie pomieszczeń czyli likwidacje barier architektonicznych

- turnusów rehabilitacyjnych

- wyjazdów rekreacyjnych, sportowych oraz innych dla osób posiadających orzeczenie

- terapii oraz innych zajęć rehabilitacyjnych

W zależności od celu dofinansowania należy spełniać szereg wymagań stawianych przez fundusz.

W przypadku dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz ortopedycznego należy posiadać stosowny wpis na orzeczeniu o niepełnosprawności oraz przyznane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia które uzyskuje się po wizycie u lekarza specjalisty. O dofinansowanie mogą starać się zarówno niepełnosprawni jak i instytucje zajmujące się rehabilitacją osób tego potrzebujących. Pieniądze można otrzymać zarówno na przyrządy do ćwiczeń jak i wózki inwalidzkie ale nie tylko. Podlega pod ten dział również obuwie ortopedyczne, protezy kończyn oraz oka lub aparaty słuchowe itp.

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych jest przyznawane najczęściej na dzieci niepełnosprawne aczkolwiek bardzo często korzystają z nich także dorośli niepełnosprawni. Dofinansowanie może uzyskać każdy nawet jeśli jego dochody przekraczają kryterium. Przyznane dofinansowanie zostanie pomniejszone o kwotę przekraczającą.

Likwidowanie barier architektonicznych polega na dostosowania otoczenia dla potrzeb niepełnosprawnego. Dotacje po złożeniu odpowiedniego wniosku otrzymuje się w wysokości do 80% kosztu zakupu odpowiednich urządzeń lub wykonanie robót z tym związanych.

Kryteria dochodowe jakie powinien spełniać wnioskujący o dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 1845,15 zł dla osób które pozostają na wspólnym gospodarstwie oraz dla osoby samotnej 2398,70zł. Osoby mieszczące się w kryterium dochodowym mogą złożyć wniosek o dotację.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych udziela dofinansowania na sprzęt niezbędny do rehabilitacji zalecany przez lekarza specjalistę (począwszy od roweru stacjonarnego, poprzez ciężarki, piłki i szyny, na łóżku rehabilitacyjnym kończąc). Niepełnosprawni mogą korzystać z niego w swoich domach. By jednak otrzymać odpowiednie dofinansowanie, trzeba spełniać ściśle określone wymagania, głównie związane ze statusem majątkowym.

Nie uzyska się wsparcia finansowego, jeżeli wynagrodzenie żyjącej samotnie osoby przekracza 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w skali kraju, bądź 50% tegoż wynagrodzenia na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Wysokość takiego dofinansowania wynosi zazwyczaj do 60% całkowitych kosztów zakupu sprzętu, jednakże nie więcej niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych bądź też środków pomocniczych można uzyskać zarówno z PFRON jak też i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość uzyskanego dofinansowania może być częściowa bądź wynieść nawet 100% poniesionych wydatków. Warunkiem przyznania dofinansowania jest tu również kryterium dochodowe, takie samo jak w przypadku dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Jak uzyskać dofinansowanie?

By uzyskać dofinansowanie, należy na początku zgłosić się do Narodowego Funduszu Zdrowia z wystawionym przez lekarza specjalistę zleceniem na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz niezbędne środki pomocnicze. NFZ ustala limit na zakup określonego sprzętu, z którym udać się należy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie limitu ustalonego przez NFZ, MOPS wylicza kwotę dofinansowania, które uzyskać można ze środków PFRON.

Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?

Wysokość dofinansowania do zakupu każdego sprzętu dla dzieci i młodzieży uczącej się oraz nie pracującej poniżej 24 roku życia wynosi aż 150% wyliczonego przez NFZ limitu. W przypadku niepełnosprawnych osób dorosłych wysokość dofinansowania do na przykład aparatów słuchowych wynosi 80% kwoty limitu plus udział własny, a przy pozostałych sprzętach i środkach pomocniczych wysokość takiego dofinansowania wynosi 150% limitu NFZ oraz udział własny.

Źródło: http://pfron.edu.pl/dofinansowanie-pfron/

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...