Czynniki ryzyka zakażenia HIV

W początkowych latach epidemii zakażenie HIV dotyczyło przede wszystkim osób z tzw. „grup ryzyka” t.j. narkomanów/narkomanki stosujących/stosujące narkotyki dożylne, biorców/biorczyń krwi i preparatów krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego (n.p. z hemofilią), osób mających częste i liczne kontakty seksualne zwłaszcza bez zabezpieczenia (mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami, kobiety zawodowo świadczące usługi seksualne) oraz dzieci urodzone przez matki zakażone HIV pochodzące z powyższych grup. Aktualnie zakażenie „wymknęło się” z tych grup i może dotyczyć każdej osoby, która choćby raz miała kontakt seksualny. Dzięki skrupulatnej kontroli krwiodawców, krwi i preparatów krwiopochodnych oraz bardzo rygorystycznemu przestrzeganiu procedur kontroli zakażeń drogą krwiopochodną nie notuje się od wielu lat. Nie mówi się już o „grupach ryzyka”, a jedynie o ryzykownych zachowaniach, które mogą zwiększać ryzyko zakażenia HIV. Wśród nich wymienia się: częstą zmianę partnerów, zaniedbywanie zasad bezpiecznego seksu, oraz brak podstawowych zasad bezpieczeństwa w pracy zawodowej. Dzieci matek zakażonych HIV nadal pozostają w „grupie zwiększonego ryzyka” ale znane są metody zapobiegania zakażeniom odmatczynym dające prawie stu procentową szansę na posiadanie przez kobietę zakażoną HIV zdrowego potomstwa.

Każdy pacjent/pacjentka powinien/powinna być traktowany/traktowana jak potencjalnie zakażony/zakażona HIV
Biorąc pod uwagę: po pierwsze fakt braku funkcjonowania „grup ryzyka”; po drugie informację, że zakażenie „wymknęło się” z dotychczasowych grup społecznych; po trzecie wreszcie niezwykle nadal rzadkie wykonywanie badań w kierunku HIV, każda osoba, która zostaje objęta opieką lekarską, powinna być traktowana jako potencjalnie zakażona HIV.

Materiał biologiczny stanowiący ryzyko zakażenia HIV
Wirusem HIV można się zarazić poprzez kontakt z następującymi materiałami biologicznymi:
• krwią i materiałami pochodzenia ludzkiego zawierającymi widoczną krew (np. ślina),
• płynem mózgowo-rdzeniowym,
• nasieniem,
• wydzieliną pochwową,
• mazią stawową,
• płynem opłucnowym,
• płynem otrzewnowym,
• płynem osierdziowym,
• płynem owodniowym,
• tkankami,
• mlekiem kobiecym

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...