Przebieg zakażenia

Przebieg zakażenia HIV u dorosłych

Zakażenie HIV u osób dorosłych jest z reguły powolnie postępującym procesem. Od zakażenia HIV do rozwoju pełnoobjawowego AIDS mija zazwyczaj kilkanaście lat. Choroba przebiega etapami. W ciągu ok. 8-12 tygodni od zakażenia występują objawy ostrej choroby retro wirusowej. Zespół ten może trwać od kilku dni do kilku tygodni i przebiegać n.p. pod postacią izolowanego powiększenia węzłów chłonnych, stanów gorączkowych, zespołu mononukleozo lub grypopodobnego. Wiąże się z gwałtownym wzrostem poziomu wirusa we krwi obwodowej. Po pierwszym, objawowym okresie, dochodzi do tzw. zakażenia bezobjawowego. Pacjent/Pacjentka czuje się dobrze, czasami przewlekle utrzymuje się powiększenie węzłów chłonnych. W tym czasie poziom wirusa we krwi jest umiarkowanie wysoki, a sprawność układu odpornościowego wystarczająca do uchronienia organizmu ludzkiego przed zakażeniami. Stan taki (swoista równowaga między poziomem wirusa, a liczbą i funkcjonalnością komórek układu immunologicznego) trwa średnio 8-10 lat. W miarę, jak dochodzi do niszczenia układu immunologicznego, poziom wirusa we krwi wzrasta, a u pacjenta/pacjentki dochodzi do ujawniania się kolejnych objawów choroby. Mogą to być zaburzenia immunologiczne, hematologiczne, dermatologiczne, czy neurologiczne. Pełnoobjawowa choroba przybiera postać kolejnego stadium – AIDS przebiegającego często z gorączką, utratą masy ciała, potami nocnymi, biegunką oraz z występowaniem u chorego/chorej tzw. chorób wskaźnikowych (chorób definiujących; zakażeń oportunistycznych) np. uogólnionych, nawracających chorób wirusowych, grzybiczych, bakteryjnych, z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (tzw. HIV-encefalopatią), czy określonymi nowotworami.

Dzieci chorują inaczej niż dorośli!!!

U dzieci zakażenie HIV przebiega w zupełnie inny sposób niż u dorosłych. Jest z reguły cięższe i krótszy jest okres od momentu zakażenia (a więc najczęściej od momentu porodu) do rozwoju pełnoobjawowego AIDS. Obarczone jest większym ryzykiem wcześniejszego ujawnienia się objawów zakażenia, szybszą progresją do AIDS i większym ryzykiem zgonu dziecka.

Powód cięższego przebiegu zakażenia HIV u dzieci

Istnieje wiele przyczyn cięższego przebiegu zakażenia HIV u dzieci niż u dorosłych. Podstawową jest fizjologicznie wyższa liczba komórek CD4 u dzieci w porównaniu z dorosłymi (u niemowląt co najmniej trzykrotnie). Uwzględniając powyższy fakt oraz sposób, w jaki wirus wykorzystuje do swojego namnażania limfocyty TCD4, jasnym staje się, że większa ilość komórek receptorowych (przyjmujących wirusa) oznacza większą liczbę kopii wirusa we krwi obwodowej chorego/chorej. Okazuje się, że poziom wiremii HIV u dziecka w pierwszym roku życia jest około 4-5 krotnie wyższy niż u osoby dorosłej w ostrej chorobie antyretrowirusowej. Kolejną różnicą działającą na niekorzyść dziecka jest czas utrzymywania się bardzo wysokiej wiremii. U osoby dorosłej zakażonej HIV ostra choroba retrowirusowa trwa do kilkunastu tygodni. U dziecka tak wysoka liczba limfocytów TCD4 utrzymuje się przez cały pierwszy rok życia. Pomiędzy pierwszym, a piątym rokiem życia utrzymuje się na poziomie pośrednim, a dopiero po ukończeniu przez dziecko 5 lat normy limfocytów TCD4 są takie, jak u dorosłych. Większa liczba limfocytów TCD4 powoduje wyższą wiremię. Wyższy poziom wirusa we krwi powoduje większe „zniszczenia” w organizmie dziecka.

Kolejną przyczyną cięższego przebiegu zakażenia HIV u dzieci jest fakt, że dziecko rodząc się ma niedojrzały układ immunologiczny. Organizm jego nie potrafi się zatem skutecznie bronić przed zakażeniami. Układ immunologiczny dojrzewa dopiero w ciągu pierwszych lat życia dziecka. Kolejną, niekorzystną z perspektywy dziecka sytuacją jest, w przeciwieństwie do dorosłego zakażonego HIV, brak „pamięci immunologicznej”. Osoba dorosła dzięki komórkom lub przeciwciałom pamięci potrafi się bronić w przypadku ponownego zetknięcia się z patogenem, czego pozbawiony jest zakażony HIV noworodek.

Wirus zakaża nie tylko komórki układu odpornościowego. Innymi komórkami wrażliwymi na zakażenie, które stanowią swoistego rodzaju rezerwuar dla wirusa są między innymi komórki układu nerwowego. Warto pamiętać, że ośrodkowy układ nerwowy dziecka w momencie porodu jest niedojrzały. Dojrzewa on dopiero w pierwszych latach życia dziecka. Uszkodzenie przez wirusa niedojrzałych komórek macierzystych organizmu dziecka, zwłaszcza ośrodkowego układu nerwowego, nie daje tym komórkom szans na prawidłowy rozwój prowadząc do szybkiego uszkodzenia narządu (np. HIV-encefalopatii; choroby wskaźnikowej do AIDS). Stanowi to kolejną, niezwykle istotną przyczyną cięższego przebiegu zakażenia HIV u dzieci.

Przebieg zakażenia HIV u dzieci

U dzieci odmatczyne zakażenie HIV może przebiegać ciężej niż u dorosłych. Obarczone jest większym ryzykiem wcześniejszego ujawnienia się choroby, szybszą progresją do AIDS i większym ryzykiem zgonu dziecka. Stwierdzono, że ok. 10 % spośród dzieci zakażonych HIV od swoich matek  rozwija objawy AIDS w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia. Kolejne 5 - 10 % od 6 miesiąca życia do ukończenia 2 lat. Biorąc pod uwagę przebieg zakażenia odmatczynego HIV, niezwykle istotne jest wczesne rozpoznanie i wczesne włączenie leczenia antyretrowirusowego.

U młodzieży zakażonej drogą seksualną lub krwiopochodną choroba przebiega podobnie jak u dorosłych.

Na co należy zwracać uwagę w zakażeniu HIV?

Każdy pacjent/pacjentka zakażony/zakażona HIV (niezależnie od drogi zakażenia) powinien/powinna znajdować się pod opieką zarówno lekarza specjalisty chorób zakaźnych, jak i lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny powinien znać pełne rozpoznanie. Dzięki temu jest w stanie we właściwy sposób zajmować się swoim pacjentem/pacjentką, a w sytuacjach wątpliwych zwrócić się o pomoc do odpowiedniego specjalisty/specjalistki. W opiece nad zakażonym/zakażoną ważne jest:

• jakie objawy prezentuje i prezentował/prezentowała kiedykolwiek (tzw. klasyfikacja kliniczna),
• stan odporności (klasyfikacja immunologiczna - liczba i odsetek limfocytów TCD4 oraz stosunek TCD4/TCD8),
• wiremia HIV (liczba kopii wirusa w 1 ml),
• dodatkowe zakażenia (w tym zarówno oportunistyczne, jak i nie związane bezpośrednio z zakażeniem HIV),
• leczenie antyretrowirusowe oraz dodatkowe leczenie.

Zarejestruj się

Jeżeli chcesz korzystać w pełni z naszego portalu, zarejestruj się.

Zarejestruj się
Zapraszamy do rozmów na czacie
Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od Nas informacje, wpisz Swój adres e-mail.

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

* pola wymagane

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Odwiedziny:

Copyright © Rodzina na Plus 2014

Proszę czekać...